പ്ലമ്പറിന്റെ പമ്പ്

Posted by

പ്ലമ്പറിന്റെ പമ്പ്

Plumberinte Pump Author : സുധ റാണി

 

Hii എന്റെ പേര് സുധാറാണി. തിരുവനതപുരത്ത് താമസിക്കുന്നു ഭർത്താവും ഒരു മകനും ആണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് .ഭർത്താവിന് തീരെ സെക്സിൽ താല്പര്യം ഇല്ല .മകൻ ഉണ്ടായ ശേഷം എല്ലാം കുറവാണ് മകന് 9 വയസ്സ് 4 ൽ പഠിക്കുന്നു  ഭർത്താവ് ഒരു ബാങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആണ്. എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം ഞാൻ ഹൌസ് വൈഫ്‌ ആണ് വലിയ മുലകളും നല്ല തുളുമ്പുന്ന ചന്തിയും എല്ലാം ഉള്ള വെളുത്തു തുടുത്ത ശരീരം ആണ് .ഞാൻ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്റെ പലയിടങ്ങളിലും നോക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് .അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഭർത്താവ് ജോലിക്കും മകൻ സ്കൂളിലും പോയ ദിവസം ഏതാണ്ട് ഒരു 10:45 . ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പത്രം കഴുകുന്ന സമയം എന്റെ കയ്യിലെ പ്ലേറ്റ് തട്ടി പൈപ്പ് ചെറുതായി ചെരിഞ്ഞു ഞാൻ അത് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് പൊട്ടി കയ്യിൽ വന്നു. വെള്ളം മൊത്തം എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ആയി ഞാൻ ഒരു നൈറ്റി ആയിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത് .അടിയിൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ദേഹം ആകെ നനഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മുലകളും ചന്തികളും വ്യക്തമായി കാണാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൈകൊണ്ടു പൈപ്പ് പൊത്തി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു കൈകൊണ്ടു ഫോൺ എടുത്തു ഭർത്താവിന് വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ ഒരു പ്ലംബറിനെ വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് 30 മിനിറ്റ് അടുക്കളയിൽ ഒരേ നിൽപ്പ് ആയിരുന്നു. പുറത്തു മഴമേഖങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കൂടി തുടങ്ങി എന്റെ വസ്ത്രം ചെറുതായി ഉണങ്ങിയിരുന്നു .കോണിങ് ബെൽ കേട്ടു ഞാൻ വേഗം ആ ഓട്ടയിൽ താൽക്കാലികമായി ഒരു തുണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *