അശ്വമേധം – 1

Posted by

അശ്വമേധം – 1

Aswamedham BY Aswin

ഞാന്‍ കൊച്ചു പുസ്തകത്തിന്റ്റെ വായനകാരനാണ്. അതിലെ കഥകള്‍ വായിച്ചപ്പോള്‍ ആണ് എനിക്കും എന്റെ അനുഭവം പങ്കുവയിക്കാന്‍ തോന്നിപ്പിച്ചത്. എന്ടെ ഒരു കഥ ഇതിന് മുന്പും വന്നീട്ടുണ്ടൂ. അശ്വമേധം / മൂന്നു താത്തമാരും ഞാനും എന്ന കഥ ഞാന് എഴുതിയാതാണ്‍.  അതിനു കിട്ടിയ നീങ്ങാളുടെ പ്രോത്സാഹനം ആണ് എന്നെ എന്ടെ ഇത് വരെയുള്ള എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും കൂടി ഒന്നാക്കി എഴുതാന്‍ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്ടെ കഥ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു, എന്‍റെ പല സ്ത്രീ കളുടെയും സഹോധരന്‍ മാരും ഭര്‍ത്താക്കന്മാരും ഇതു വയിക്കും എന്നതിനാല്‍ ഞാന്‍ പേരുകള്‍ മാറ്റി ആണു ഉപയൊഗിചിരിക്കുന്നതു.

ഞാന്‍ രമേഷ്, ഇപ്പോള്‍ വയസ്സു 38 ദുബായിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ സ്വന്തമായി 2 കമ്പനി നടത്തുമ്മും ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ അത്തിലെ പങ്ക് പുറത്താര്‍കും അറിയില്ല. ഞാന്‍ ഒരു അവിവാഹിതാനആണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഔ കുറവും ഇല്ലാതെ ആണ് ഞാന്‍ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. അത് പതിയെ  പറയാം. ഇനി കഥ നടക്കുന്നതു 27 വര്ഷം പിന്നിലാണ് അതായത് എനിക്കു 11 വയസുള്ള സമയം. അന്ന് ഞാന്‍ 6ആം ക്ളാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന കാലം.

ഇന്നാണ് എന്റെ അമ്മാവന്‍ കല്യാണം. അമ്മാവന്‍ എന്നു പറയുമ്പോള്‍ നേര്‍ അമ്മാവന്‍ അല്ല അമ്മയുടെ വകയിലെ ഒരു അമ്മാവന്‍. ഇവിടെനിന്നും വേണം എന്റെ കഥ തുടങ്ങാനഉള്ളത്. കാരണം ഞാന്‍ ആദ്യമായി ഒരു സ്ത്രീയെ കുറീച് കമ്പി കേള്‍ക്കുന്നത് ഈ അമ്മായിയെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ അമ്മാവന്‍ ഞങ്ങളുടെ തറവാടില്‍ നിന്നും കുറച്ചു മാറിയാണ് താമസിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അമ്മാവന്‍ വീട്ടുകാരുമായി പിണങ്ങിയാണ് താമസവും കല്യാണത്തിന് പോലും സഹോദരങ്ങള്‍ അപരിചിതന്റെ കല്യാണം പോലെ ആണ് വന്നു സഹകരിച്ചത്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം എനിക്കും അന്ന് കൃതിയമായി അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു അമ്മാവന്‍ ഗള്ഫിലായിരുന്നു എന്നും അന്ന് അമ്മാവന്‍ ഉണ്ടാക്കിയ പണംമുഴുവനും അമ്മാവന്റെ സഹോദരങ്ങള്‍ വലിപ്പിച്ചു എന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു തെറ്റി വീട്ടില്‍ നിന്നും അടിച്ചിറക്കി അന്ന് കിടന്നുന്‍റങ്ങാന്‍ സ്ഥലം കൊടുത്തത് എന്റെ അപ്പൂപ്പന്‍ ആയിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *