വീട് ഒരു കളി കൂട് 1 [By Varun]

Posted by

വീട് ഒരു കളി കൂട്

Veedu Oru Kalikkodu bY Vrun

 

ബൈസെക്സ് കുടുംബത്തിലെ ഒരു ദിവസമാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് .. ഇൻസെസ്റ് കഥയായതു കൊണ്ട് താത്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക ….

ˇ

ജോർജ്ജും ഭാര്യ മേഴ്‌സിയും മകൻ ടോണിയും മകൾ അഞ്ചുവും അടങ്ങുന്നതാണ് കല്ലുപറമ്പിൽ വീട് .. അയർലൻഡിൽ നഴ്‌സായിരുന്ന മേഴ്സി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായതിലും സമ്പാദിച്ച ശേഷമാണ് നാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് .. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും നാട്ടിലെ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ സ്വത്തുക്കളും കുടുംബത്തോടെ വിദേശത്തു നിന്ന് തിരിക്കെ അവരെ നാട്ടിൽ പറിച്ചു നടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്…

അഞ്ചു ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗർഭിണിയായി അതോടെ സഹപാഠിയായ ജോജിയുമായുള്ള കല്യണവും നടത്തി കൊടുത്തതു … ജോജിയുടെ മമ്മി സൂസൻ നാട്ടിലെ ഒരു മുതലാളിയുടെ കീപ്പായിരുന്നു … മുതലാളിക്ക് മാത്രമല്ല സ്വന്തം മോനും കാമത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് സൂസനായിരുന്നു… ഇതെല്ലം അറിഞ്ഞിട്ടും ജോർജ്ജും കുടുംബവും കല്യാണം നടത്തിക്കൊടുത്തത് അവരും സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള കുടുംബമായതു കൊണ്ടാണ് …

അതായതു അഞ്ചു ഗർഭിണിയായതിനു ഉത്തരവാദിത്യം ജോജിക്കാനോ .. ജോർജ്ജിനാണോ അതോ അനിയൻ ടോണിക്കാണോ അതോ മറ്റു വല്ലവർക്കുമാണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് …

ഇപ്പോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം മനസിലായി കാണുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു … അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോവാൻ പോവുന്നത് …

ഭാഗം ഒന്ന് …

Leave a Reply

Your email address will not be published.