പുഴയിൽവച്ച് [ആനി]

Posted by

പുഴയിൽവച്ച്

Puzhayil Vachu bY ആനി

ഞാൻ രാഹുൽ ഇവൻ രഘു എനിക്ക് ഒർമ്മ വച്ച മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോളും ഞാങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്ക് എന്നാൽ എഞ്ചിനിയറേ കലറ്ററേ അല്ല തനികുതറ കളിച്ചു പത്താം (ക്ലാസ്സും തോറ്റു തുന്നം പാടി നടന്ന ഞങ്ങൾ പുഴക്കടവിൽ പോയ്യ് സിൻപ്പിടിക്കൽ പതിവാക്കീ  മാറെപ്പം മുലക്കച്ചകെട്ടി കുളിക്കുന്ന ആന്റിമ്മാരും  മുലഞെട്ട് തെറിപ്പിച്ചു ബെറ്റി കോട്ട് ഉടുത്തു കുളിക്കുന്ന യുവതികളും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിലും കുണ്ണയിലും പുത്തിരി കത്തിച്ചു അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഇ സുഖം പേകാഞ്ഞ ഒരു പണീ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു മണലുവാരൽ രാവിലെ തോണിയും കൊണ്ടിറങ്ങും വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയ്യാകും തിരിച്ചു പോകാൻ അന്ന് ഒരു ശനിയാച്ച യായിരുന്നു സമയം ഒരു 12 മണി കഴിഞ്ഞു ഉച്ചക്കാരും കുളിക്കാൻ വരാറിത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൈത ചോട്ടിൽ വിസ്രമിക്കുകയാരുന്നും ” രാഹുൽ നോക്കടാ എത്ര നാളായി ഒരു ഒരു പുറ് കണ്ടിട്ട് മുല കണ്ടു മടുത്തു,, ശരിയാടാ ഒന്ന് എതെങ്കിലും ഒരുത്തിക്കിട്ടു പണ്ണു പണ്ണു എന്ന് കുണ്ണ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് ആ ഒമനയെ ഇ കുളിക്കടവിൽ വച്ച് പണ്ണിയസുഖം ഹോ    മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ അതുപോലെ ഒരണ്ണം ഉച്ചക്ക് വന്നുകിട്ടണം ,, അതിന്പ്പം ആരാ വരുവാ വന്നാലും വഴങ്ങുമോ ” “എടാ മണ്ടാ ഒരു പെണ്ണും വഴങ്കത്തില്ല വളച്ച് എടുക്കണ്ടത്  നമ്മുടെ ജോലിയാ” ടാ നോക്ക് അവന്റെ കണ്ണ് തള്ളിയിരിക്കന്നു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കൈതകുറച്ചു മാറ്റി നോക്കി ഒരു അപ്സരസ് കുളിക്കാൻ വരുന്നു ചുരി ധാറാണ് വേക്ഷം മുമ്പിൽ രണ്ടു പോൾ മുലകൾ വെല്ലുവിളിച്ചു നിൽക്കുന്നു വലിയ ചുണ്ടുകൾ അതും തക്കാളി മുറിച്ചു വച്ചത് പോലെ. ഒതിങ്ങിയ അരക്കെട്ട് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *