കളികൂട്ടുകാരിയുടെ തേൻ കുടിച്ചപ്പോൾ [Yuvi]

കളികൂട്ടുകാരിയുടെ തേൻ കുടിച്ചപ്പോൾ Koottukaariyude Then Kudichappol | Author Yuvi ഇത് എന്റെ അനുഭവകഥയാണ്. സെക്സ് അനുഭവങ്ങൾ കുറച്ചധികമുണ്ട് പറയാൻ. സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിനോട് വല്ലാത്തൊരു ആർത്തിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഏതു സ്ത്രീയെ കണ്ടാലും അവരുടെ രഹസ്യഭാഗങ്ങൾ ഭാവനയിൽ ഓർക്കുന്നത് എന്റെ ഹോബിയാണ്. എന്റെ പേര് മനു. ഇപ്പോ വയസ്സ് 29 ആയി. ഇ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു 4 വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുൻപാണ്. എന്റെ കഥാനായിക എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വിനുചേട്ടന്ടെ അനുജത്തിയാണ്. പേര് വിജി. എന്റെ വീടിനടുത്തു […]

Continue reading