ജീവിതമൊരു പൂന്തോണി

ജീവിതമൊരു പൂന്തോണി Jeevithamoru poonthoni bY Sahu   ഞാൻ sahu എന്റെ കഥ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടാലും പെട്ടില്ലെങ്കിലും പറയാൻ മടിക്കരുത് എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയു എന്തുപറയു നിങ്ങൾ. കഥ ഹാലോ ഞാൻ സുമ എനിക്ക്32 വയസ്സായി കാണാൻ തരക്കേടില്ല മുപ്പത് സെയ്‌സ് വലിയ മുലയുള്ളതുകാരണം വഴിയിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വിത്തമുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്നെ ന്നോക്കിവെള്ളം മിറക്കുന്നതു ഞാൻ ഒരുപാട്കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണാൻ സുന്നറിയോന്നുമല്ലെങ്കിലും ആരും അയ്യേ എന്നുപറയില്ല ഞാൻ അത്ര വെളുത്തിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ […]

Continue reading