അഭിയുടെ പരിണാമം [വ്യാളി]

അഭിയുടെ പരിണാമം Abhiyude Parinaamam | Author : Vyali   ഹായ്.ഇത് എന്റെ ആദ്യ കഥ ആണ്.അപ്പൊ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തുടരുകയാണ്.ആദ്യമായി,എന്റെ പേര് അഭിനവ്.എനിക്ക് 22 വയസുണ്ട്. പ്ലസ് ടു തോറ്റത് കാരണം പഠിത്തം നിർത്തിയ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്.കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു.എന്റെ അമ്മ പ്രഭ,അച്ഛൻ ദാസൻ.അച്ഛന് L I C യിൽ ആണ് ജോലി അമ്മ കുടുംബിനി […]

Continue reading