ഒരു പൂർണ്ണ നഗ്ന ലോകം [Vivek Harikumar]

ഒരു പൂർണ്ണ നഗ്ന ലോകം Oru Poorna Nagna Lokam | Author : Vivek Harikumar ആമുഖം: ഹേയ് എല്ലാവരും, ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്, ഇറോട്ടിക് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു രസകരമായ കാര്യം, പതുക്കെ അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഇത് അൽപ്പം ആസ്വദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അത് വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കരുത്. “ദി ന്യൂഡ് വേൾഡ്” എന്ന പേരിൽ ലിറ്ററോട്ടിക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രചോദനം ലഭിച്ചു, […]

Continue reading