മഞ്ഞുരുകും കാലം 3

മഞ്ഞുരുകും കാലം 3 Manjurukum Kaalam Part 3 bY വിശ്വാമിത്രൻ | Previous Part   അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും കമന്റുകൾക്കും നന്ദി. (…contd.) ലൈബ്രറി കാർഡ് എടുക്കാൻ രണ്ടുതവണ അവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയതല്ലാതെ ഞാനിതു വരെ വേറൊരു ആവശ്യത്തിനും അവിടെ കയറിയിട്ടില്ല. ആ എന്നെ ആണ് അവൾ ഒഴുവു ദിവസം, അതും പഠിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞു കണ്ണ് കാണിച്ചു വരുത്തിയത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ. പെണ്ണ് വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും വീക്കാണെന്നു. ഉത്സാഹമോ ആശയോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 2

മഞ്ഞുരുകും കാലം 2 Manjurukum Kaalam Part 2 bY വിശ്വാമിത്രൻ | Previous Part   അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും കമന്റുകൾക്കും നന്ദി. ഇത് ഭാഗികമായി ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറി ആണ്. ഒരുപാട് കമ്പിയോ കളിയോ ഇപ്പഴെങ്ങും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. (…contd.) ചിഞ്ചുവിന്റെ മുലയും ഞെട്ടും കണ്ടതിനു ശേഷം ഞാനവളുമായി മിണ്ടുന്നതു നിന്നു. പിന്നൊരു രണ്ടു-മൂന്നു ആഴ്ച ഞാൻ സ്ഥിരം കയറുന്ന ഫാസ്റ്റ് പാസ്സന്ജർ ബസ്സിനോട് ബൈ പറഞ്ഞു. ഓർഡിനറി ബസ്സിലും പ്രൈവറ് ബസ്സിലുമാക്കി യാത്ര. ചിഞ്ചുവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു […]

Continue reading