അമ്മയുടെ കാമം

അമ്മയുടെ കാമം AMMAYUDE KAAMAM AUTHOR:VISHNUPKD   ഞാൻ കഥ എഴുതുക അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞ അമ്മയുടെ  രതി വിളയാട്ടം ആണിവിടെ പറയുന്നത്  ആദ്യമായി ഞാൻ എഴുതുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെകിൽ ക്ഷമിക്കണം ….. എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ദേവിക  (പേര് ഒറിജിനൽ അല്ല ) അമ്മയെ കാണാൻ  36,95 കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് കളിക്കാൻ കൊതിച്ചു പോവും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ടൈമിൽ ആണ്  ഇങ്ങനൊരു പുതിയ കാഴ്ച എന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടത് അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരൻ […]

Continue reading