രാവണചരിതം [M.D.V]

രാവണചരിതം RavanaCharitham | Author : MDV സാധാരണ നായകന്റെ കഥയാണ് മിക്കവർക്കും വായിക്കാനിഷ്ടം.!!!! നായകന് ശക്തിയും, ബുദ്ധിയും ഒപ്പം ഭാഗ്യവുമുള്ളപോലെ വില്ലനും ഇടക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? ഈ കഥ പൂർണ്ണമായ ഫാന്റസിയാണ്, ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിതു ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയുന്നത്. ഒരുപോലെ ഉള്ള കഥകൾ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാനീ പണി എന്നെ നിർത്തിയേനെ. ഇതിൽ കൂടുതലും – ചതി, കക്കോൽഡ് , വയലൻസ്, കാമം എന്നിവക്കാണ് […]

Continue reading