നാട്ടിലെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് പണിക്കാരനും എന്റെ ഭാര്യ സിമിയും [Joel]

നാട്ടിലെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് പണിക്കാരനും എന്റെ ഭാര്യ സിമിയും Nattile Concrete panikkaranum Ente Bharya Simiyum | Author : Joel ഈ കഥയിലെ നായിക എന്റെ ഭാര്യ സിമിയും നായകന്‍ നാട്ടിലെ കിണറുപണിക്കാരന്‍ റെജിച്ചേട്ടനുമാണ് ആദ്യമായി ഞാന്‍ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അജി.ഞാന്‍ നഗരത്തില്‍ കാലങ്ങളായി കുടുംബമായി നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുമായി കഴിഞ്ഞുപോകുന്നു ഭാര്യ സിമി നാട്ടിലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ നേഴ്‌സായി ജോലി നോക്കുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 6 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു […]

Continue reading

നോട്ടുനിരോധനം കൊണ്ടുവന്ന സൗഭാഗ്യം [ആദി]

നോട്ടുനിരോധനം കൊണ്ടുവന്ന സൗഭാഗ്യം Notunirodhanam Konduvanna Saubhagyam | Author : Aadhi   എന്റെ ‘ഒരു വിഷുക്കാലത്തെ ട്രെയിൻ യാത്ര‘ എന്ന ലേഖനത്തിനു നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പ്രചോദനമായത്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിനു ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അത് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്പം എരിവും പുളിയും ചേർത്ത ഒരു യാത്രാ വിവരണമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് തികച്ചും സങ്കല്പികമായ ഒരു കഥയാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് കഥകളോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ […]

Continue reading

മദാലസമേട് [പമ്മന്‍ജൂനിയര്‍]

മദാലസമേട് – ട്രെയിലര്‍ MadalasaMedu Trailer Author പമ്മന്‍ജൂനിയര്‍ കൊഴുത്ത വെള്ളം നിറഞ്ഞ മാംസഭിത്തികളില്‍ ചെറുകുമിളകള്‍ വന്നുപൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചുവന്ന ക്യൂട്ടക്‌സിട്ട നഖങ്ങളുള്ള ഒരു ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലും അതിനുള്ളിലേക്ക് ശക്തിയായി കടന്നുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മുന്നോട്ടും പിറകോട്ടുമുള്ള അതിന്റെ ചലനം മാംസഭിത്തികളെ വഴുവഴുപ്പുള്ള കൊഴുത്തദ്രാവകത്താല്‍ നിറയ്ക്കുകയാണ്… ”ട്രിണീം……ട്രീണീം….” ലാന്‍ഡ് ഫോണിന്റെ ശബ്ദം. ഒരുതവണ അടിച്ച് കട്ടായ ബെല്‍ വീണ്ടും അടിച്ചു. ചുവന്ന ക്യൂട്ടക്‌സ് ഇട്ട വിരലുകള്‍ റിസീവര്‍ എടത്തു. കറുപ്പ് നിറത്തിലെ റിസീവറില്‍ നൂലുപോലെ കൊഴുത്ത ദ്രാവകം ആ വിരലുകളില്‍ നിന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചു. […]

Continue reading

ഗജമോഹിനി A TRUE STORY 1 [ANJALY VINOD]

ഗജമോഹിനി (True Story 1) GAJAMOHINI A TRUE STORY BY ANJALY VINOD A½³tNmkn {Pmfw. {bemSfm\v. {Pmf¯ns` {bVmW Wm«pkjn]n I§`]psX Nn`p¡w. tW^w bp`À¶nt«]pÅp. I§`Nn`p¡n k^p¶Sv Nnjt¡WXfW]ns` sNm¼³ Nnjt¡WXknW]Wm\v. knW]sâ fpNan Wà N^pko«n]psX Wn_kpw Bt^mPyfpÅ lo^¯nWpXf]pfm] bm¸m³ tNlk³. knW]Wpfm]n A¼`¡pa¯nt`¡v tbmkpN]m\v tNlk³. NpanNjnªv ePkmsW sSmjpSnt« knW]Wv H^p UnWm^wefpÅp. ePkmsâ eàWms\¦n`pw Nnjt¡WXknW]³ H^p k`n] NphrSn¡m^Wm\v. knW]sW N*n«v B Wm«ns` […]

Continue reading