വര്‍ഷയുടെ വികാരങ്ങള്‍ 4

വര്‍ഷയുടെ വികാരങ്ങള്‍ 4 Varshayude Vikarangal Part 4 bY അഭിരാമി | Previous Parts രാവിലെ തലപോക്കാന് വയ്യാത്ത നിലയിലായിരുന്നു ഞാന് രാത്രിയിലെ കേളികള് എപ്പളാ തീര്ന്നത് എന്ന് ഒരു ഓര്മ്മയും ഇല്ല. മണി 11 ആയി. ദേഹമൊക്കെ നല്ല വേദന. രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മാമന് പാല് വന്നിരുന്നു.മാമന് അത് എന്റെ മുഖത്തും തലയിലും എല്ലാം അത് അടിച്ചു ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു . ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ നേരില് കാണുന്നത്. എന്തോ പാല് വരുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് വലിയ […]

Continue reading