ക്ലാസ്സിലെ കാമദേവി 2

ക്ലാസ്സിലെ കാമദേവി 2 Classile Kamadevi PART-02 Author : VALAK | PREVIOUSE PART ആദ്യഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ നല്ല പ്രതികരണത്തിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി… രണ്ടാം ഭാഗം തുടങ്ങട്ടെ..   കഴിഞ്ഞ തവണ പറയാൻ വിട്ട ഒരു കാര്യം ആണ്..എന്നെക്കാൾ 3 വയസ്സ് മൂത്തത് ആണ് ഈ അനു. പ്ലസ്‌ 2ഉം പോളിയും കഴിഞ്ഞാണ് അവൾ എന്റെ കോളേജിൽ ചേർന്നത്..അതുപോലെ തന്നെ എന്നെക്കാൾ പക്വത ഉള്ളവളും ആണ്…അന്നത്തെ കളിക്ക് ശേഷം അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് […]

Continue reading