ആന്റിവീട്ടിലെ അവധിക്കാലം [REPEAT SERIES 2]

ആന്റിവീട്ടിലെ അവധിക്കാലം Auntyde Veetile Avadhikkalam | Author : Pamman Junior     ഞാന്‍ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അധികഭാഗവും ചിലവഴിച്ചിരുന്നതു ആന്റിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ആന്റി എന്നെ മക്കളിലൊരാളെപ്പോലെ തന്നെയാണുകണ്ടിരുന്നത് .അങ്കിള്‍ ആന്റിയെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുവരുനൈബാള്‍ എനിക്കേഴുവയസ്സേ ഉണ്ടയിരുന്നുള്ളൂ. അന്നുമുതല്‍ എന്നും ഞാന്‍ ആന്റിയുടെ വാലായി കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും. ആന്റി എവിടെ പോയാലും എന്നെയും കൂട്ടത്തില്‍ കൂട്ടാറുണ്ട് . ആന്റി കുളിക്കുമ്പോളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടുമ്പോളുമെല്ലാം അടുത്തുണ്ടാവാറുണ്ട്. എനിക്കോ അന്റിക്കോ അതില്‍ പ്രത്യേകിച്ചെന്തെങ്കിലും തോന്നിയുട്ടുമില്ല. കാലുകല്‍ക്കിടയല്ലതെ ആന്റിയുടെ ശരീരത്തില്‍ […]

Continue reading