കടിഞ്ഞൂൽ കല്യാണം 2 [Kamukan]

കടിഞ്ഞൂൽ കല്യാണം 2 Kadinjool Kallyanam Part 1 | Author : Kamukan | Previous Part അപ്പോൾ  ആണ്   അവളുടെ   വിരലിൽ അവൻ അണിയിച്ച മോതിരം   കാണുന്നത്. ഒരു  നടുക്കത്തോടെ കൂടിയാണ്  അ  സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ  റിയ  നീ………. തുടരുന്നു  വായിക്കുക, അവന്   വല്ലാത്ത  ഷോക്ക് തന്നെ    ആയിരുന്നു   റിയ   അ കല്യാണ   വേഷത്തിൽ  ഉള്ളത്. എങ്ങനെ   അവൾ   […]

Continue reading

കടിഞ്ഞൂൽ കല്യാണം [Kamukan]

കടിഞ്ഞൂൽ കല്യാണം Kadinjool Kallyanam | Author : Kamukan ഈശ്വര്യ  മംഗലത്ത്   നാളെ  വളരെ   സന്തോഷം   നിറഞ്ഞ  ദിവസം   ആണ്. എന്ത്  എന്നാൽ  ഈശ്വരമംഗലം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും  പാർവ്വതി അന്തർജനത്തിന്റെ   രണ്ടു    മക്കളിൽ    മൂത്തവളുടെ   വേളി യാണ്  നാളെ. ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരി യെക്കുറിച്ച്   പറഞ്ഞാൽ  വീടിന്റെ അടുത്തു ഉള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയാണ്. പിന്നെ     പാർവതി  അമ്മ  വീട്ടില്‍ തന്നെ. നന്നായി […]

Continue reading