💖എന്നിൽ നിന്ന് അവളിലേക്ക്…..നിന്നിലൂടെ💖 [കിരൺ ബഗീര]

💖എന്നിൽ നിന്ന് അവളിലേക്ക്…..നിന്നിലൂടെ💖  *ഭാഗം 1* Ennil Ninnu Avalilekku Ninniloode | Author : Kiran Bagheera   സുഹൃത്തുക്കളേ,കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി കമ്പിക്കഥ വായന ഉണ്ടെങ്കിലും എഴുത്തിൽ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം ആണിത്…ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, എന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച രതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ഭാവനകളിലെ ലൈംഗികതയോ ആണ്… യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ഏടുകൾ കീറി എടുത്ത് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്പി കുറവായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഭാഗത്തിൽ…ക്ഷമിക്കുക. കഥകൾക്കുള്ളിൽ […]

Continue reading

ഒരു വേശ്യയുടെ കഥ 2 [ HiTLER ]

ഒരു വേശ്യയുടെ കഥ 2 [ HiTLER ] ORU VESHYAYUDE KADHA 2 AUTHOR-HITLER Previous Parts   ജനാല കർട്ടനുകളൊക്കെ നിവർത്തിയിട്ടതുകൊണ്ടു സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ തെളിയുന്ന ചുവന്ന മങ്ങിയ വെളിച്ചമൊഴികെ മുറിയിൽ കട്ടപിടിച്ച ഇരുട്ടും നിശ്ശബ്ദതയുമായിരുന്നു. കട്ടിലിനു മുകളിൽ കറങ്ങുന്ന ഫാനിന്റെ നേർത്ത മൂളൽ മാത്രം കാതോർത്താൽ കേൾക്കാം. അവളെവിടെ മായ……? അതൊക്കെയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നോ….? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയശേഷം വല്ലതും അടിച്ചുമാറ്റി അവൾ സ്ഥലം വിട്ടുകാണുമോ…..? അവൾ വല്ലതും ചെയ്‌തത്‌ കൊണ്ടാണോ പൊട്ടിപ്പിളരുന്ന തലവേദനയും […]

Continue reading

ഒരു വേശ്യയുടെ കഥ 1 [ HiTLER ]

ഒരു വേശ്യയുടെ കഥ 1 [ HiTLER ] ORU VESHYAYUDE KADHA 1 AUTHOR-HITLER ¥mhn Hjn¨p k¨n^n¡p¶ Ipk¶ {UmkN¯nt`¡v Wp^]p¶ thmZm BU^tkmsX tIÀ¡p¶Sn]n`m\v _qw tdm]psX bn_tN A_¡pkm³ sNm*ptbmNp¶ frPs¯t¸ms` AkÄ A_¨_¨p N]_nk¶Sv.¥mÊns` Wp^]p¶ {UmkNw Ipt*mXp tIÀ¡p¶SnX]n A]mÄ S`]p]À¯n kn^*emkt¯msX e]kniz`fm] fnjnNtamsX ANt¯¡p N]_p¶ AkapsX fpOt¯¡v bmantWm¡n.Ip*n`pw WO§an`pw NXpw Wn_§an`pÅ Im]kpwtS¨p gm¼q tS¨p bm_n¸_¡p¶ fpXn]njNapfpÅ H^p ^qbs¯]m\v {bSo£n¨sS¦n`pw […]

Continue reading