തുടക്കം മുതൽ

തുടക്കം മുതൽ.. THUDAKKAM MUTHAL KAMBI KATHA bY:KuKKu പ്രിയ വായനക്കാരെ… എന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണമാണ്.. നിങ്ങളുടെ തുറന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. ആദ്യ അനുഭവം എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തു ആയിരുന്നു..അന്ന് എനിക്ക് എന്റെ സദനം മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഉപകരണം ആയിരുന്നു.. വീട്ടിൽ വിരുന്നു വന്ന ആന്റി രാത്രിയിൽ കൂടെ കിടന്നു അതിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ സുഖം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല.. പക്ഷെ ആന്റി എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തി ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി.. ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ 6ആം […]

Continue reading