ഷാരോൺ

ഷാരോൺ   Sharon bY TheSarcasticBeard   എനിക്ക് ക്രിസ്റ്റീനയെ വെറും നാലു മാസത്തെ പരിചയമേ ഉള്ളൂ. അതും രണ്ട് തവണ മാത്രമേ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഊട്ടിയിൽ പോയാലോ എന്ന് അവൾ പറഞപ്പോൾ നാച്ചുറലി എന്റെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി. ആ 23 കാരിയെ കളിക്കാൻ ഇതിലും നല്ല ഒരവസരം ഇനി കിട്ടാനില്ല എന്നെനിക്കുറപ്പായിരുന്നു. അങനെ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കും ശേഷം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച്ച ഞങൾ കോയമ്പത്തൂർ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. അവൾ ഒരു തമിഴത്തിയാണെന്ന് പറയാന് ഞാൻ […]

Continue reading