ഷെമീമയുടെ തേൻ വരിക്ക [തേൻ വണ്ട്]

ഷെമീമയുടെ തേൻ വരിക്ക Shemimayude Then Varikka | Author : Then Vandu   ഞാൻ ശബാബ് വീട്ടുകാർ കുഞ്ഞുമോൻ എന്ന്‌ വിളിക്കും എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജേഷ്ഠൻ (അളിയൻ )ഭാര്യ ഷെമീമയെന്ന (നാത്തൂൻ ) ചരക്കിനെ വളച്ചു വീഴ്ത്തി ഞാൻ നടത്തിയ ഒന്നാംതരം യഥാർത്ഥ കളിയുടെ അനുഭവം പൂർണ്ണ തീവ്രതയോടെ ഇവിടെ പങ്ക് വെക്കുന്നു. എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഷെമീമ എന്നാണ് അവളുടെ പേര്. 27 വയസ്സ് ആണ് അവൾക്ക്. വീട്ടുകാരും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ […]

Continue reading