മായ എന്റെ ചങ്ക് ഭാര്യ [Sushi & Maya]

മായ എന്റെ ചങ്ക് ഭാര്യ Maya Ente Chank Bharya | Authors : Sushi & Maya   ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ പുതിയതാണ്… ഇവിടുള്ള കഥകളൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന ചെറിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ എഴുതണമെന്ന് തോന്നി… ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൻ എന്റേയും വൈഫിന്റെയും. നല്ലപോലെ എഴുതാനൊന്നും അറിയില്ല… എന്നാലും കഴിയുന്ന വിധം എഴുതുവാണ്.. വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം …   എന്റെ പേര് സുദീപ്… അവള് സുദിയേട്ടാന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.. അവളെന്നു പറഞ്ഞാൽ […]

Continue reading