Sukham 3 (Seema)

സുഖം-3 (Seema) …..New Writer….. www.kambimaman.net https://www.youtube.com/watch?v=lK-iunZdpkQ ലൈല യുടെയും സന്ദീപ് ന്റെ യും ലീവ് വിവരം അറിഞ്ഞു അവരെക്കാൾ സന്തോഷിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ ആയിരുന്നു …ലക്ഷ്മി.   ലൈല യുടെ ഓഫീസ് ലേക്കും താമസ സ്ഥലത്തേക്കും ഉള്ള വരവ് ലക്ഷ്മിയുടെ സുഖങ്ങളെ കുറച്  ഒന്നും  അല്ല ബാധിച്ചത്.   ലക്ഷ്മിയെ  കുറിച്ച പറയുകയാണെങ്കിൽ ..ഇരു  നിറമാണ്   നല്ല  ഷേപ്പ് ഉള്ള ശരീരം ….ഉണ്ട കണ്ണുകൾ ….ചെറിയ മുലകൾ … ദിവസേന ഉള്ള വർക്ക് ഔട്ട് ജോഗിങ്ഉം […]

Continue reading