സുബൈദ – 5

സുബൈദ 5 Subaida Kambikatha BY Lokanadhan | Click here to read previous parts കുളിമുറിയിലേക്ക് പോയ അമീർ വേഗം ഒരു കുളി പാസാക്കി നേരെ റൂമിൽ വന്നു വായന തുടർന്നു …..കൊച്ചു പുസ്തക താളുകളിൽ എല്ലാം ഷീലയാണെന്ന വന് തോന്നി.. അതിൽ വായിച്ച കഥകളിലെ കാമകേളികളുടെ താളമേളങ്ങൾ അമീറിനെ ഉന്മാദത്തിന്റെ ഗിരിശൃംഗത്തിലെത്തിച്ചു…. എത്രയും വേഗം തന്റെ സ്വപ്ന വാണ റാണി ഷീല വരണേ എന്നവൻ പടച്ചോ നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു….. എന്നാലും അവൻ ആ […]

Continue reading