എന്റെ സ്വന്തം എളേമ്മ [Stephen]

എന്റെ സ്വന്തം എളേമ്മ Ente Swantham Elemma | Author : Stephen   ഹലോ Stephen വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് നാടക ദിവസം എന്ന കഥയിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു കഥ എഴുതിയത് ഇത് വായിച്ച് അഭിപ്രായം പറയണം എന്നാലെ ഇനിയും കഥ എഴുതാൻ സാധിക്കു…… എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ…… ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറെ അച്ഛൻറെ അനിയൻറെ ഭാര്യയുമായി ഉണ്ടായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് എന്റെ എളേമ്മ.. അച്ഛന്റെ അനിയൻ gulf ലാണ് […]

Continue reading