സ്നേഹ മഹി [ഫൗസിയ]

സ്നേഹ മഹി Sneha Mahi | Author : Fausiya   നിർത്തതേയുള്ള മൊബൈൽ റിങ് കേട്ട മഹി ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി ആറു മിസ്സ്ഡ് കാൾ.. മകൾ സ്നേഹയുടെ കാൾ ആണു.. കാര്യം അറിയാവുന്ന മഹി തിരക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് വാട്ട്സാപ് ചെയ്തു.. മഹി എന്ന് വിളിക്കുന്ന മഹിന്ദ്രൻ പ്രായമിപ്പോൾ 46കഴിഞ്ഞു.. കല്യാണം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വര്ഷങ്ങളായി തനിച്ചാണ് താമസം ഭാര്യ ശൈലജയും അവളുടെ വീട്ടുകാരുമായും ഒത്തുപോകാൻ കഴിയാത്തത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ മഹി ഒറ്റക്കാവാനുള്ള കാരണം.. […]

Continue reading