മൂന്നാറിലെ മാന്ത്രിക രതി [Joel]

മൂന്നാറിലെ മാന്ത്രിക രതി Moonnarile Manthrika Raathri | Author : Joel റിസോര്‍ട്ടിലെ ക്രൂവില്‍ നിന്ന് ഇരന്നു വാങ്ങിയാണ് ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഞാന്‍ സംഘടിപ്പി്ച്ചത് . വെട്ടിയി്ട്ട വാഴത്തടി പോലെ ഡാഡി ഫിറ്റായി രണ്ടാമത്തെ ബ്ലാങ്കറ്റും പുതച്ച് സുഖമായി മൂടിപുതച്ചു കിടന്നപ്പോള്‍ എനിക്കും മമ്മിക്കും ആ കൊടും തണുപ്പില്‍ കിടന്നുറങ്ങാന്‍ റിസോര്‍ട്ടുകാരുടെ കാലുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു. ഡാഡിയും ഞങ്ങളും വലിയ ഡാഡിയും ഫാമിലിയും പിന്നെ ആന്റിയും കുട്ടികളുമായി ഫാമിലി ആയി മൂന്നാര്‍ ട്രിപ്പ് വന്നപ്പോള്‍ ശരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ […]

Continue reading