പീ കെ [സിനിമോൾ]

പീ .കെ Pee Kay  | Author : SiniMol എന്റെ പേര് മണിയൻ , കുറച്ചു പഴയ കാലമാണ് , ഞാൻ  +2 പാസായപ്പോൾ പത്തു പതിനെട്ട് വയസ്സായി, എന്റെ അപ്പന് മരത്തിൽ കയറ്റം ,വരമ്പ് ഉണ്ടാക്കൽ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പണി, പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടിൽ അങ്ങിനെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാറില്ലായിരുന്നു, കുടി തന്നെ കാരണം, കുടിക്കാൻ പണം ഇല്ലേൽ അമ്മയുടെ കുടുക്ക തല്ലിപൊട്ടിക്കാനും ഒരു മടിയും ഇല്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഉണ്ണിത്താൻ സാറിന്റെ പറമ്പിലെ കുടികിടപ്പുകാരായിരുന്നു.   […]

Continue reading

ചെല്ലദുരൈ ലാൻഡ്രിസ് [സിനിമോൾ]

ചെല്ലദുരൈ ലാൻഡ്രിസ് ChellaDurai Laundries | Author : Sinimol   ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ അടുത്ത് കുറെ സർക്കാർ സ്ഥലം കയ്യേറി കുറെ തമിഴന്മാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് , അവിടെ ഒരു മൂലക്കാണ് ചെല്ലദുരൈ ലാൻഡ്രീസ് എന്ന ഒരു ബോർഡ് കണ്ടത് , എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും കുറെ അകലെ ആണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് , ഈ വഴിയിലൂടെ ഷോർട്ട്കട്ടാണ് ബസ്സ്സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് . ഒരു കൊമ്പൻ മീശക്കാരൻ കറുമ്പൻ ആണ് ഈ ചെല്ലദുരൈ , അവനു […]

Continue reading

പ്രണയമൊരു തീനാളം [സിനിമോൾ]

പ്രണയമൊരു തീനാളം Pranayamoru Theenalam | Author : Sinimol ഞാൻ തന്നെയാണ് നീയെന്നും നിന്നെപ്പോലെ നിൻറെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും അന്യൻറെ വിശ്വാസത്തെ മാനിക്കണമെന്നും എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ട് മതക്കാർ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായാൽ ഇപ്പറഞ്ഞതൊന്നും ആർക്കും ഓർമ്മ വരില്ല. പ്രണയിക്കുമ്പോൾ നാം അന്യോന്യം നല്ലത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ , പ്രണയശേഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ ജാതി, മതം,ഭക്ഷണം, ബന്ധുക്കൾ എല്ലാം പ്രശ്നമായി വരും, പറി പാമ്പായി മാറി നമ്മുടെ ഉച്ചിക്ക് തന്നെ കൊത്തും. പ്രണയിക്കുന്ന […]

Continue reading

നഗ്നതയുടെ സൗന്ദര്യം [സിനിമോൾ]

നഗ്നതയുടെ സൗന്ദര്യം Nagnathayude Saundaryam | Author : Sinimol   (വിമർശ പടുക്കളുടെ ശ്രദ്ധക്ക് ,തൊണ്ണൂറുകളിൽ നടന്ന സംഭവപരമ്പരകൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതങ്ങിനെയാണോ ഇത് ഇങ്ങിനെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കരുത്. അപ്പം തിന്നുക , കുഴി എണ്ണരുത് ) എന്റെ പേര് വർഷയെന്നാണ് , ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു NRI ആയ ജയൻ ഷേണായിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു , ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി, ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ വരും […]

Continue reading

ഒരു കൂട്ടപണ്ണലിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ [സിനിമോൾ]

ഒരു കൂട്ടപണ്ണലിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ Oru Koottapannalinte Dairykurippukal | Author: Sinimol   ഈ സ്റ്റോറി സൈറ്റ്ന്റെ നിയമാവലി കാരണം 18+ ആയി ആണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ബൈ sexual സ്റ്റോറി ആണ്. അത് കാരണം ഗേ പാർട്ട്‌ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇതു വിട്ടേരെഎന്റെ പേര് കൃഷ്ണ ദാസ്. അന്ന് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു. സ്ഥലം ആലപ്പുഴ . എന്നെ പറ്റി പറയുക ആണെങ്കിൽ, അന്ന്, ഇപ്പോൾ അല്ല : നല്ല നിറം ആണ് അന്ന് എനിക്ക്. അച്ചനും […]

Continue reading

എന്റെ കാമം അടക്കിയ കുട്ടൻ 2

എന്റെ കാമം അടക്കിയ കുട്ടൻ 2 Ente Kamam adakkiya aniyankuttan  Part 2 bY Sinimol   A§sW B koZnt]m Mm³ b` BkÀ¯n N*p. Hmt^m Sk\ Nm\pt¼mjpw FWns¡t´m H^p kn_]`pw , sk{bmakpsfms¡ tSm¶n. . F¶m`pw hz]w hpOn¸n¨psNm*v Mm³ ASv N*mhzUn¨p. Nm^\w ASns` sb®pw MmWpw Ht^tbms` B]SpsNm*mkpw, tI«³ FWn¡v sI]vSv S^psf¦n`pw ASn N*Sptbms` WmkpsNm*pÅ b\n, ASpw fp¶n`pw bn¶n`pw .. FWn¡v […]

Continue reading

എന്റെ കാമം അടക്കിയ കുട്ടൻ

എന്റെ കാമം അടക്കിയ കുട്ടൻ Ente Kamam adakkiya aniyankuttan bY Sinimol Fsâ tb^v hnWn, H^p CX¯^w NpXpwdnWn]m\v Mm³. eÀ¯mkpw ,tfmapw B]n Smfhn¡p¶p . eÀ¯mknsâ tb^v hpWn . s]SmÀ° tb^à tNt«m, ASn«m In`t¸mÄ CknsX]pÅ BÀt¡`pw fWhn`mkpw. Fsâ tfmÄsX tb^v A½p , CSpw H_nKnW AÃ. AkÄ 8  bYn¡p¶p. Mm³ eÀ¯mknsW tI«³ F¶m\v knan¡p¶Sv . tI«³ H^p tNm¬{XmÎÀ B\v. […]

Continue reading