എന്റെ സ്വന്തം ലതിക ചേച്ചി [Shinad]

എന്റെ സ്വന്തം ലതിക ചേച്ചി Ennu Swantham Lathika chechi | Author : shinad   എൻ്റെ പേര് ഷിനാദ്  എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 28 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു.എൻ്റെ അയലത്തെ ചേച്ചിയേയും അവരുടെ ബന്ധുവിയും കളിച്ചു നാട്ടിൽ അറിഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ നാറിയ കഥയാണ് , പക്ഷെ ആ നാറ്റം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കുണ്ണ ഭാഗ്യം നൽകി.ഇപ്പോൾ എന്നെ കൂട്ടുകാർ പോലും അസൂയയോടെ വിളിക്കുന്ന ഒരു വട്ടപ്പേര് ഉണ്ട് BIG D1CK( വല്യണ്ടി). പേര് […]

Continue reading