വേലക്കാരിയുടെ തിരോധാനം [ഷേക്സ്പിയർ]

വേലക്കാരിയുടെ തിരോധാനം Velakkariyude Thirodhanam | Author : Shakespeare   ചുമ്മാ ഒരു പരീക്ഷണം ആണ്..കൊച്ചു കഥ.. കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട ഒരു കഥ. ഒരു ത്രില്ലർ എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്താം എന്ന് തോന്നുന്നു..ഞാൻ ഈ പേരിൽ എന്തായാലും ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്.. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. പക്ഷെ ഇതിൽ പ്രണയമോ കമ്പിയോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ആദ്യമേ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. വേലക്കാരിയുടെ തിരോധാനം   23-07-2018 തിങ്കൾ രാവിലെ 7.10 തലേന്ന് […]

Continue reading