എറണാകുളത്തെ വെടി [Encounter ഏകാംബരം]

എറണാകുളത്തെ വെടി Ernakulathe Vedi | Author : Encounter Ekarambham “അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ SN ജംഗ്ഷൻ, SN ജംഗ്ഷൻ”   മെട്രോയിലെ അറിയിപ്പ് കേൾക്കാം. എലിസബത്ത് എഴുന്നേറ്റു. ഹെഡ്ഫോൺ ഊരി ബാഗിലിട്ടു. വാതിലിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങി.ഒരു കുർത്തിയും ജീൻസുമാണ് വേഷം. അല്പം ഇറുകിയ ജീൻസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടതാണ്. ലിംഗം ഉറച്ച ഏതൊരു പുരുഷനും കൊതിയോടെ നോക്കിപ്പോകുന്ന നിതംബഭംഗിയാണ് എലിസബത്തിന്. അതിൽ അവൾക്ക് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഒരു മലയാളിപെണ്ണിന്റെ മുലവലിപ്പം ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം എലിസബത് മറക്കുന്നത് തന്റെ […]

Continue reading