ശുക്ല പൂക്കള്‍ © [സന്ധ്യാ നീലമന]

ശുക്ല പൂക്കള്‍ Sukla Pookkal | Sandhya Neelima മുറിയിലേക്ക് നടന്നപ്പോള്‍ ആ ചന്തി ഗോളങ്ങളുടെ ചലനത്തില്‍ എന്റെ ഇടതു കൈപ്പത്തി ആന്റിയുടെ ചന്തിവിടവിലേക്ക് നുണ്ട് കയറി. സില്‍ക്ക് തുണിയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ആ ഗൗണിന്റെ നനുത്ത അവസ്ഥ ആന്റിയുടെ കുണ്ടി വിടവിന്റെ ഇളം ചൂട് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയൊരു കമ്പി അനുഭവമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്… കോളേജില്‍ അത്തപൂക്കള മത്സരം നടക്കുകയാണ്. എവിടെയും നല്ല മുല്ല പൂവിന്റെ മണം. ഞാന്‍ ഒന്നാം വര്‍ഷ ബയോ കെമിസ്ട്രി […]

Continue reading

കോലോത്തെ തമ്പ്രാൻകുട്ടിക്കളി [Mallu traveller]

കോലോത്തെ തമ്പ്രാൻകുട്ടിക്കളി Kolothe ThambranKutti Kali | Author : Mallu traveller   ഞാൻ ഒരു ഊര് തെണ്ടിയായിരുന്നു യാത്ര പ്രിയൻ. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുപാടിഷ്ടമാണ്. 18ആം വയസിൽ നാട് വിട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി കറങ്ങാൻ ഇടമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും യാത്ര ക്കൂലിക്കും വേണ്ടി പല ജോലി ചെയ്തു.ഞാൻ അനന്ദു ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഒരു വലിയ തറവാട്ടിൽ ജനനം. പ്രസവിച്ചപ്പോഴേ അമ്മ മരിച്ചു പിന്നെ അച്ഛന് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല അച്ഛൻ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്റെ 4 […]

Continue reading

അറക്കൽ കുടുംബം 1 [അറക്കൽ ആയിഷ]

അറക്കൽ കുടുംബം 1 Arakkal Kudumbam | Author : Arakkal Ayisha   അറക്കൽ തറവാട് എന്റെ വീട് നാട്ടിലെ പേര് കേട്ട തറവാട് നാട് വാഴികൾ എന്ന് പറയാം. അറക്കൽ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയാർ എന്റെ വല്ലുപ്പപ്പാ ജന്മിയാണ് നാട്ടിലെ പരോപകാരിയും അത്കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് പേടിയും സ്നേഹവും കൂടുതലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട്. പുള്ളിക്കാരന് ദിവസവും രാത്രി പണിക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഭർത്താക്കന്മാർ അറിയാതെ ചിലർ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് കൊടുക്കും അവരെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം […]

Continue reading

സൈനുന്റെ കൂടെ പാത്തുമ്മാന്റെ കാട്ടിലേക്ക് [Pareed Pandari] 

എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സൈനുന്റെ കൂടെ പാത്തുമ്മാന്റെ കാട്ടിലേക്ക് Ente Veetil Ninnu Sainunte Koode Paathummante Kaattilekku | Author : Pradeep Pandarai   മലപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ കുടുബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അഹമ്മദാജിയുടെയും കദീജുമ്മയുടെയും 4 മക്കളിൽ ഇളയവനായ അബ്‌ദുൽഖദ്റിന്റെയും താഹിറായുടേം മകനായി ജനിച്ചു. എനിക്ക് 3 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മദിരാസിൽ ഒരു കാർ അപകടത്തിൽ മരണപെട്ടു. അതിന് ശേഷം എന്നെ നോക്കുന്നത് വെല്ലുമ്മയും വെല്ലുപ്പയും ഉപ്പാക്ക് 3 പെങ്ങന്മാരായിരുന്നു എല്ലാവരും […]

Continue reading

കളി കണ്ട ഭാഗ്യം കളിയ്ക്കാൻ പറ്റി 1

കളി കണ്ട ഭാഗ്യം കളിയ്ക്കാൻ പറ്റി 1 KALI KANDA BHAGYAM KALIKKAN PATTI BY KAKKA POOCHA   Mm³ K³kÀ (Im¨p ) F¶v FÃmk^pw knan¡pw. Mm³ 10Sv kt^w bYn¨Sv Updm]n`m]n^p¶p D¸ D½ AknsX]m\v Wm«n f`¸p_¯m\v koXv FWn¡v H^p C¯m¯ (KmWn]) ]pw D*v. D¸]pw D½]pw sh¸t_äZv B\v Wn]fb^m]n bn^nªn«nà bs£ D¸m¡v tks_ H^p hv{So]pfm]n Ct¸mÄ dÔw D*v AtStbms` Ss¶ […]

Continue reading

കൂടപ്പിറപ്പ് 1 [എന്നെ തേടി വന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ]

കൂടപ്പിറപ്പ്  1 (എന്നെ തേടി വന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ )  KOODEPIRAPPU 1 BY Shanir Shanu   Mm³ gmWnÀ (gmWn þ22 ) Zn{Pn Njnªp tks_ F´m sIt¿s*¶v Bt`mIn¡p¶ hf]w FWn¡v D½]pw sb§apw fmt{Ss]mÅq D¸ sfmjn sImÃn tks_ knkmiw Njn¨p B^psXt]m Nm`nsâ CX]nÂ. D½msâ hz¯v N*n«v t{bfw WXn¨p Nn«n]Sm D½ (giW ) D½m¡v 40þ42 k]Êv D*v M§Ä Cs¸m f`¸p_¯m Smfhw fp¼v […]

Continue reading

ഉമ്മാന്റെ അവിഹിതം തന്ന ഭാഗ്യം

ഉമ്മാന്റെ അവിഹിതം തന്ന ഭാഗ്യം Ummante Avihitham Thanna Saubhagyam Part 1 bY pareed pandari dmw¥qÀ: Mm³ Njnªp Wn¡p¶p FWn¡v Cs¸m D½ fm{Stf HÅp 4 kÀgw fp¼v D¸ f^n¨p D½ H^p dm¦ns` fmtWKÀ B\v. M§Ä¡v b_]¯¡ dÔp¡sam¶pfnà D¸]pw D½]pw t{bf knkmifm]n^p¶p ASvsNm*v dÔp¡sams¡ Np_¨p CXªp Wn¶p. bns¶ D¸ f^n¡p¶ hf]¯pw Np_¨p t{blvW§Ä D*m]n Cs¸m FÃmk^pw tkÀbn^nª ØnSn bs£ […]

Continue reading

അലഭ്യലഭ്യശ്രീ 2

  അലഭ്യലഭ്യശ്രീ 2 Alabhyalabhyashree Part 2 bY രാക്ഷസൻ | Previous Parts “”””””””A`ey`ey{lo F¶ Cu NT km]n¡m³ Dt±lw Ds*¦n BUyw fpS km]n¨p SpX§pN.. sSäpNÄ Ds*¦n Iq*n¡m\n¡m³ FWn¡v Wn§apsX him]kpw tk\w.. “””””” Mm³ S` Smjv¯n A½]psX sIkn]n bSps¡ b_ªp. “” H¶v Aªq¼Xn NqSn¨n `oW”” A½ Fs¶ tWm¡n sâ Np® fpjpk³ km]nt`¡v SÅn N]än… hpO¯n Mm³ N®X¨p NnX¶p .. […]

Continue reading