ശശിയുടെ രമണി ടീച്ചര്‍

ശശിയുടെ രമണി ടീച്ചര്‍ sasiyude ramani teacher kambikatha bY:Dr.Sasi.M.B.B.S @kambimaman.net പ്രിയ വായനക്കാരെ ഞാന്‍ ഇതിനു മുന്‍പ് എഴുതിയ അടുത്ത ബെല്ലിന് നടാകം തുടങ്ങുന്നു എന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രതികരണം കിട്ടിയില്ല ഞാന്‍ ഒരു എഴുത്ത് കാരന്‍ അല്ല തെറ്റ് കുറ്റങ്ങള്‍ വന്നെങ്കില്‍ ഷമിക്കണം വീണയെ താമസ്കരിച്ചതല്ല അത് എഴുതാന്‍ താല്പര്യം ഇല്ല ഇതും അതെ പോല ഒരു അനുഭവം കഥ ആണ് സ്വീകരിച്ചാലും …..ഈ കഥയിലെ കഥാ പാത്രങ്ങള്‍ ഇന്നും ഉണ്ട് …എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാല്‍ […]

Continue reading