ആൻറിയുടെ ആക്രാന്തം [Sam Jacob]

ആൻറിയുടെ ആക്രാന്തം Antiyude Aakraman | Author : Sam Jacob   ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ. എൻറെ പേര് സാം. ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ എൻറെ വയസ്സ്  32. ഇതിലുള്ള പേരുകൾ യഥാർത്ഥ അല്ല. പക്ഷേ കഥ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എൻറെ അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ആൻറിയുടെ കഥയാണ്. ആൻറി യെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുനിറം. അത്യാവശ്യത്തിന് നീളം. സിനിമാ നടി സീമയുടെ പോലെ  ഉള്ള ശരീര വടിവ് 36 മുലകൾ ചുരുണ്ട തലമുടി നടന്നുപോകുമ്പോൾ ആരുകണ്ടാലും […]

Continue reading