അഞ്ജന [SALMAN]

അഞ്ജന Anjana | Author : Salman   എന്റെ പേര് സൽമാൻ. എനിക്ക് 22 വയസുണ്ട്ൻ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ്  എന്റെ ഫാമിലി ഗൾഫിലാണ്.ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പരിചയവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വളർന്നതെല്ലാം ദുബായിയിലാണ്  അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ കോളേജിലേക്കു പോവാൻ ഇറങ്ങി അപ്പോഴാണ്  എന്റെ അടുത്ത റൂമിലുള്ള ആളെ കാണുന്നത്.   ഒരു ചേച്ചിയും മോളും. ചേച്ചിയുടെ മുഖം […]

Continue reading