ഞാനും പെങ്ങളും 2

 ഞാനും പെങ്ങളും 2 Njanum Pengalum Part 2 bY sallu | Previous Part   എഴുതി വന്നപ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത്‌ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു പോയി.. വായനക്കാർ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോഴാണത് മനസ്സിലായത്. … ചിറ്റമ്മെടെ കല്യാണത്തിന് ഞാനും അമ്മയും പോയിരുന്നു.. എക്സാം അടുത്തത് കൊണ്ട് പെങ്ങൾ വന്നിരുന്നില്ല…. അമ്മ അന്ന് കല്യാണ വീട്ടിൽ തങ്ങി.. പെങ്ങൾ തനിച്ചയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു…. ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പേടിയായത്  കൊണ്ട് എന്റെ മുറിയിൽ കിടന്നോട്ടെന്ന്  അവൾ ചോദിച്ചു.. ഞാൻ […]

Continue reading

ഞാനും പെങ്ങളും

 ഞാനും പെങ്ങളും Njanum Pengalum bY sallu   ഞാൻ റോഷൻ.. …എന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലാണ് സെക്സിന്റെ സുഖം എന്താണെന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി അറിഞ്ഞത്…. അതും എന്റെ പെങ്ങളിലൂടെ….. ഞങ്ങൾ 3 പേരാണ്‌ വീട്ടിൽ…. ഞാനും അമ്മയും പെങ്ങളും .. അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ്. … എന്നെകാളും 2 വയസ്സ് ഇളയതാണ് എന്റെ പെങ്ങൾ… അവൾ കാണാൻ നീണ്ടു മെലിഞ്ഞു സുന്ദരിയാണ്……. അവളിപ്പോൾ +2 പഠിക്കുന്നു…. ഞാൻ സപ്പ്ളി അടിച്ചു വീട്ടിൽ പണിയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു…. അതോണ്ട് തന്നെ എന്നും രാവിലെ […]

Continue reading