എന്റെ കള്ളക്കാമുകൻ [Sajitha]

എന്റെ കള്ളക്കാമുകൻ Ente Kalla Kaamukan | Author : Sajitha     ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട  അകത്തേക്ക് പോകാം സുംഷീ…………   സുംഷി  അവളോടൊപ്പം പുറകിലേക്ക് കയറി അവൾ അടുക്കളയുടെ ഗ്രിൽസ്അടച്ചു   അവൻ  അവളോട് ചേർന്നു നിന്നു. അവളുടെ മുലയിൽ അവൻ പിടിച്ചു.   സജി നീ  എല്ലാം ഫ്രീ ആക്കിവിട്ടേക്കുവാ അല്ലെ…   അത് പിന്നെ  സുംഷി വരില്ലേ ……… അതുകൊണ്ടാ………..   ഉം ……..   സജിതയുടെ വലിയ  മുലയിൽ അമർത്തി […]

Continue reading