സൗമ്യ ചേച്ചി [Sailor]

സൗമ്യ ചേച്ചി Saumya Chechi | Author : Sailor   ഇതു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഞാൻ വിഷ്ണു 23 വയസ്സ്. 6 അടി പൊക്കം, നല്ല ഉറച്ച ശരീരം… ഇരു നിറം.ബിടെക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ ഒരു കമ്പനിയിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ  ആയിരുന്നു ജോലി. കൊറോണ വന്നതോടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നായി ജോലി. വീട്ടിൽ ഇരുന്നുള്ള ജോലി കാരണം രാത്രിയും ഇരുന്നു വർക്ക്‌ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. കിടക്കാൻ എന്നും രാത്രി […]

Continue reading