സഫിയയുടെ ബംഗാളി ചെക്കൻ 3 [Love]

സഫിയയുടെ ബംഗാളി ചെക്കൻ 3 Safiyayude Bangali Chekkan Part 3 | Author : Love [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ നേരത്തെ എഴുതിയ പാർട്ടിൽ ഒരു തിരുത്തൽ ഉണ്ട്തിരുത്തൽ ഉണ്ട്. ആദ്യം കഥയുടെ പോക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ നിഷിദ്ധ സംഗമം അതിലേക്കു പോകും എന്ന് കരുതി പക്ഷെ ഷെമികണം അതിലേക്കല്ല പോകുന്നത്.   ഈ പാർട്ടോടു കൂടി ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ് അവളുടെ  . തുടരുന്നു. വൈകുന്നേരം […]

Continue reading