ഒരു കച്ചവടത്തിന്റെ കഥ 1

ഒരു കച്ചവടത്തിന്റെ കഥ 1 Oru Kachavadahinte Kadha bY റോബോട്ട്   (നിഷിദ്ധ സംഗമങ്ങളുണ്ട്, താല്‍പര്യമില്ലാത്തവര്‍ വായിക്കേണ്ടതില്ല. ഞാന്‍ കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു സംഭവം പറയാം. ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുതലാളി പരമ ദരിദ്രനായാരുന്നുവത്രെ. അയാളുടെ ചേച്ചി രണ്ട് കെട്ടി രണ്ടും പൊട്ടി വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പെങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊടുത്തു. ഒരുപാട് പണമുണ്ടാക്കി. തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനമാണ് സംഭവം നടക്കുന്നതത്. 15 ലക്ഷം രൂപയുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേള്‍ക്കുന്നത്. ആ പണം കൊണ്ട് അയാളൊരു കച്ചവടസ്ഥാപനം തുടങ്ങി. […]

Continue reading