സുഖമോ ദേവി [റിനു]

സുഖമോ ദേവി Sukhamo Devi | Author : Rinu   മോഹൻ തന്ന സുഖം എന്റെ പേര് ആതിര, വീട്ടമ്മ ആണ് ഭർത്താവും കുട്ടിയുണ്ട് , 28 വയസു പ്രായം ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ക്ക്ലാർക്ക് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടു 5 വർഷമേ ആയൊള്ളു എന്റെ ഭർത്താവിന് സെക്സിനോട് അതികം താല്പര്യം ഇല്ല എനിക്ക് മറിച്ചും. കല്യാണ കഴിഞ്ഞ സമയം എന്റെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി സെക്സിൽ ഏർപാടാറുണ്ട് അതും രണ്ടോ […]

Continue reading