കരിക്കിൻ വെള്ളം [Rethipathi]

കരിക്കിൻ വെള്ളം Karikkin Vellam | Author : Rethipathi ‘ ഡാ …. നിൻ്റെ തുണി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊണ്ടു വാ … ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുവാ ….! . . താഴത്തെ നിലയിൽ നിന്നും അമ്മ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. ഇല്ല ! ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു . ഞായറാഴ്ച തുണി കഴുകൽ പരിപാടിയാണ് .വാഷിംങ്ങ് മെഷീനിൽ ഇട്ടാൽ മതി .എൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ ദിവസവും കഴുകാറുണ്ട് .അതുകൊണ്ട് ഒരു […]

Continue reading