സുജ എന്റെ സുന്ദരി അമ്മ 3 [Raghav]

സുജ  എന്റെ സുന്ദരി അമ്മ 3 Suja Ente Sundari Amma Part 3 Author Raghav Suja Ente Sundari Amma Part 1 | Part 2 |     ഈ ഭാഗവും പേജ് കുറവ് ആണ്.അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക.അടുത്ത ഭാഗം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം.പിന്നെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ല വയണക്കാരുടെയും സഹായ സഹകരണ്ങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.അപ്പോൾ കഥ തുടങ്ങാം. സുജ എന്റെ സുന്ദരി അമ്മ 3 അങ്ങന സ്കൂട്ടറുമായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഇടയ്ക്ക് […]

Continue reading

സുജ എന്റെ സുന്ദരി അമ്മ 2 [Raghav]

സുജ  എന്റെ സുന്ദരി അമ്മ 2 Suja Ente Sundari Amma Part 2 Author Raghav Suja Ente Sundari Amma Part 1   നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായകൾക്കു നന്ദി.ഇതാ എന്റെ കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം. അച്ഛൻമും അമ്മയും ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞു നി ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു.ഞങ്ങൾ പോലും ഓർത്തില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ വാർഷികം ആണെന്ന്. അച്ഛൻ:നിനക്ക് ഇ ചുരിദാർ നല്ലതുപോലെ ചേരുന്നുണ്ട്. അമ്മ:എനിക്ക് നാണക്കേട് ആണ് ഇത് ഇടാൻ. അച്ഛൻ:നാണം മാറ്റാൻ ആണ് ആളുകൾ ചുരിദാർ […]

Continue reading

സുജ എന്റെ സുന്ദരി അമ്മ 1

സുജ  എന്റെ സുന്ദരി അമ്മ 1 Suja Ente Sundari Amma Author Raghav ഞാൻ അനന്തു .20 വയസ്സ് ഡിഗ്രി അവസാന വർഷ വിദ്യാർതി.വീട്ടിൽ അച്ഛൻ രാമചന്ദ്രൻ 54 വയസ്സ് ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ ആണ്.പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട്. പേര് സ്നേഹ.ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 24 വയസ്സ് കാണും.അവൾ മൂന്നു വർഷം മുൻപ് അവളുടെ കല്യാണത്തിന് 2 ദിവസം മുൻപ് ഒരു അന്യമതത്തിൽ ഉള്ള ഒരാളുമായി ഒളിച്ചോടി.അതു എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും എന്നെയും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.നാട്ടുകാരും. […]

Continue reading