നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ 4

നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ 4 ജോസ്മിയുടെ കള്ളക്കളി 01 Nishayude Anubhavangal Part 4 bY Nisha JJ | Previous Parts Josmiyude Kallakali Part 1   കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി, നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി  ഒരു അനുഭവം കൂടി വിവരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞ ഹിന്ദിക്കാരൻ രജീന്ദറിനു കളിയ്ക്കാൻ കൊടുത്തതാണെന്നു വിചാരിച്ചെങ്കിൾ തെറ്റി, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന്. രജീന്ദർ നമ്മുടെ അയൽക്കാരൻ ആണ്, ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളും കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് […]

Continue reading

നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ 3

നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ 3 Nishayude Anubhavangal Part 3 bY Nisha JJ | Previous Parts     കഴിഞ്ഞ അനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ സിജോയ്ക്ക് പൂറ്റിൽ അടിയ്ക്കാൻ കൊടുത്തതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നത്. ഞാനും ഹസ്ബൻഡും പൂനെയിൽ ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും നമ്മുടെ കല്യാണം നാട്ടിൽ ആണ് നടത്തിയത്. അത് ഒരു അറേൻജ്‌ഡ്‌ മാര്യേജ് ആയിരുന്നു. ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വില്ലേജിലെതാണു. കല്യാണത്തിന് രണ്ടു പേരും ഒരു മാസം അവധിക്കു നാട്ടിൽ പോയി. […]

Continue reading