പെണ്ണ് വളയും നാട് 3 [PSK]

പെണ്ണ് വളയും നാട് 3 Pennu Valayum Naadu Part 3 | Author : PSK | Previous Part അല്പം താമസിച്ചു എന്ന് അറിയാം… പനി പിടിച്ചു.. ഇനിയും അതിൽ നിന്നു മുക്തം ആയിട്ടില്ല… എന്നിരുന്നാലും എന്റെ സ്റ്റോറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്….ഇത് ഒരു ഫാന്റസി സ്റ്റോറി ആണ്… അത് മുന്നിൽ കണ്ട് കഥ വായിക്കുക. പിറ്റേ ദിവസം തെരേസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വഴി വാക്കിലെ തണലിൽ കാത്തിരിക്കുക ആയിരുന്നു… […]

Continue reading

പെണ്ണ് വളയും നാട് 2 [PSK]

പെണ്ണ് വളയും നാട് 2 Pennu Valayum Naadu Part 2 | Author : PSK | Previous Part   എന്റെ ഈ കഥയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വായനക്കാർക്ക് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവര്ക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു… ഇതൊരു സെക്സ് &ഫാന്റസി സ്റ്റോറി ആണ്…. സ്റ്റോറി ഒരു നാല് പാർട് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ട്രാകിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളു….കഥക്ക് ചെറുതായി ലാഗ് തോന്നും അത് കൊണ്ട് ക്ഷേമയോടെ വായിക്കണം എന്ന് അറിക്കുന്നു… ഈ സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും […]

Continue reading

പെണ്ണ് വളയും നാട് [PSK]

പെണ്ണ് വളയും നാട് Pennu Valayum Naadu | Author : PSK   ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ്… ഒരു ഫാന്റസി ബേസ്ഡ് കഥ ആണ്.. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വായിക്കുക… ഞാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അല്ല. തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ കാണും ക്ഷേമിക്കണം … തുടക്കമേ ഒരുപാട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്… എല്ലാം പിന്നാലെ വരും … ക്ഷമ മുഖ്യം ബിഗിലെ….😎 ******** ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മുക്തിയായി . ഇനി തലയിൽ […]

Continue reading