നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 6 [പാർത്ഥൻ]

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 6 Nirthalle da please Part 6 | Author : Parthan [ Previous Part ]   അത്താഴം       കഴിക്കുമ്പോൾ      ശാരദേച്ചിയുടെ       സാമിപ്യം    മാത്രം    മതിയായിരുന്നു,      എനിക്കാകെ        കുളിര്    കോരാൻ… എന്നോട്        ഒട്ടി     നിന്ന്,    എന്റെ   വായിൽ     നിന്നും     ചവച്ചു  […]

Continue reading

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 5 [പാർത്ഥൻ]

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 5 Nirthalle da please Part 5 | Author : Parthan [ Previous Part ] നൂൽ    ബന്ധം      ഇല്ലാതെ   കുളിക്കുന്ന       ശാരദേച്ചിയുടെ       പിറന്ന പടിയുള്ള     ദേഹം  കണ്ടു       ഞാൻ      ശരിക്കും    ആസ്വദിച്ചു   … ഭൂമിക്ക്      സാമാന്തരമായി     വടി    കണക്ക്        നിൽപ്പ്  […]

Continue reading

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 4 [പാർത്ഥൻ]

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 4 Nirthalle da please Part 4 | Author : Parthan [ Previous Part ] കൂട്ട്   കിടക്കാൻ    എന്റെ   സഹായം     തേടി   ശാരദേച്ചി   വന്നതിൽ    എന്നെക്കാൾ   സന്തോഷം    എന്റെ   കഴപ്പി   അമ്മയ്ക്കാണ്     എന്ന്   നന്നായി   എനിക്കറിയാം… വീട്ടിൽ   എന്റെ   സാന്നിധ്യത്തിൽ    ചെയ്യാൻ   കഴിയാത്ത    കാര്യങ്ങൾ    അയവിറക്കാനും     ചെയ്യാനും    വീണു കിട്ടിയ    അസുലഭ   അവസരം  […]

Continue reading

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 3 [പാർത്ഥൻ]

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 3 Nirthalle da please Part 3 | Author : Parthan [ Previous Part ] കൊടും   കാറ്റിന്റെ   വേഗത്തിൽ   ഞാൻ      മുക്കിൽ   പോയി               തിരിച്ചു  വന്നത്   കണ്ട്   ചേച്ചി    അതിശയിച്ചു… കുഞ്ഞിനെ     മുലയൂട്ടാൻ     തുറന്നു   വച്ച     മുലകളിൽ       ആണ്                […]

Continue reading

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 2 [പാർത്ഥൻ]

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 2 Nirthalle da please Part 2 | Author : Parthan [ Previous Part ] അല്പം  താമസിച്ചാണ്    എനിക്ക്   ചേച്ചിയുടെ   വീട്ടിൽ   ചെല്ലാൻ  കഴിഞ്ഞത്.. അത് കൊണ്ട്   തന്നെ   ആ   നേരത്ത്   എന്റെ   വരവ്    ചേച്ചി   പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല     എന്ന്    ചേച്ചിയുടെ   വേഷം  കണ്ടു  മനസിലായി… അടി പാവാട   കൊണ്ട്   മുലക്കച്ച   കെട്ടി,   വളരെ   ക്യാഷ്വൽ     ആയുള്ള    നാടൻ   വേഷം… ഉലഞ്ഞ  […]

Continue reading

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് [പാർത്ഥൻ]

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് Nirthalle da please | Author : Parthan ഞാൻ  അരുൺ ഡിഗ്രി   ആദ്യ വർഷം  വിദ്യാർത്ഥി.. അച്ഛൻ  ശേഖരൻ കുട്ടിക്കും   അമ്മ   കാർത്തികയ്ക്കും   കൂടി    ആണും   പെണ്ണുമായി   ഉള്ള   ഏക   സന്തതി… അത് കൊണ്ട്  തന്നെ,   തലയിൽ   വച്ചാൽ   പേൻ അരിക്കും,   മണ്ണിൽ   വച്ചാൽ   ഉറുമ്പരിക്കും   എന്ന   പോലെയാണ്    എന്നെ   വളർത്തുന്നത്… അതിനൊത്ത   അഹങ്കാരം… കുശുമ്പ്….         എല്ലാം   എനിക്ക്   പണമിട        […]

Continue reading