ഗുണ്ടായിസം കഴപ്പിസം [പാൽക്കാരൻ പൊന്തക്കാട്ടിൽ]

ഗുണ്ടായിസം കഴപ്പിസം Gundayisam Kazhappisam | Author : Palkkaran Ponthakkattil   എന്റെ പേര് രഞ്ജിത, 27 വയസ്സ്. ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയേക്കാൾ വലിയ മുലയും ചന്തിയും എനിക്കുണ്ടെന്ന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാരികൾ കളിയാക്കാറുണ്ട്. കർണാടകയോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു മലയോര ഗ്രാമം ആണെന്റെ സ്ഥലം. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ വടെ ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം വളരെ അധികമാണ്. മുസ്തഫ എന്ന ഗുണ്ടയാണ് ഇവരിൽ പ്രധാനി. കറുത്ത് തടിച്ചു വളരെ ഉറച്ച ശരീരമാണ്. ആറടി പൊക്കമുള്ള അയാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം […]

Continue reading