ഒരു കഥ [പക്കി]

ഒരു കഥ Oru Kadha | Author : Pakki ഇതൊരു റിയൽ ലൈഫ് കഥയാണ്, വായിക്കുന്നവരെ തൃപ്തി പെടുത്തണം എന്ന ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ആരോടെങ്കിലും പറയണം എന്നുള്ള ഒരു ത്വരയിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇത്‌. അതുകൊണ്ട് പൊടിപ്പും തോങ്ങലും ഒന്നും ചേർക്കാതെ ആണ് എഴുതുന്നത്. എത്രപേർക്ക് ഇഷ്ടപെടും എന്നറിയില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടപെട്ടാൽ ഒരു നഷ്ടവും വരാത്ത മുകളിൽ ഉള്ള ലവ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം. സേഫ് ആണ്. കഥയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നെ ഈ […]

Continue reading