ഒരു ഓയോ കഥ [മൈക്കിൾ മദന കാമ രാജ]

ഒരു ഓയോ കഥ Oru Oyo Kadha | Michle Madana Kaama Raaja സ്ഥിരം എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് ശെരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച അനുഭവം ആണ് ആദ്യമായും അവസാനമായും. അവളെ ഞാൻ പരിചയപെടുന്നത് ഫേസ്ബുക് വഴി ആണ് പക്ഷേ അത് ഇവടെ വരെ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അവളെ തല്കാലം അമൃത ന്നു വിളികാം(വയസ്സ് 19, ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു )… ഞാനും അവളും ഫേസ്ബുക് വഴി പതിയെ കാമുകി […]

Continue reading