സഫിയയുടെ ബംഗാളി ചെക്കൻ 3 [Love]

സഫിയയുടെ ബംഗാളി ചെക്കൻ 3 Safiyayude Bangali Chekkan Part 3 | Author : Love [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ നേരത്തെ എഴുതിയ പാർട്ടിൽ ഒരു തിരുത്തൽ ഉണ്ട്തിരുത്തൽ ഉണ്ട്. ആദ്യം കഥയുടെ പോക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ നിഷിദ്ധ സംഗമം അതിലേക്കു പോകും എന്ന് കരുതി പക്ഷെ ഷെമികണം അതിലേക്കല്ല പോകുന്നത്.   ഈ പാർട്ടോടു കൂടി ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ് അവളുടെ  . തുടരുന്നു. വൈകുന്നേരം […]

Continue reading

സഫിയയുടെ ബംഗാളി ചെക്കൻ 2 [Love]

സഫിയയുടെ ബംഗാളി ചെക്കൻ 2 Safiyayude Bangali Chekkan Part 2 | Author : Love [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   ഹായ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട്‌ ഇഷ്ടം ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്  ഉണ്ടാവണം   ബംഗാളിയും വിയർത്തു കുളിച്ചു വരുന്നു ഉമ്മ വന്ന അതെ വിറകു പുരയിൽ നിന്നും ബംഗാളിയും അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ എന്നാലോചിച്ചു ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടാതെ റൈഹാൻ ബംഗാളിയെ നോക്കി നിന്നു സിയാ […]

Continue reading