ഒരു നനഞ്ഞ സ്വപ്നം [Viralmanjadi]

ഒരു നനഞ്ഞ സ്വപ്നം Oru Nanunanutha Swapnam | Author : Viralmanjadi   ഈ കഥയിൽ കുറച്ചു തമിഴ് ഡയലോഗ് കൾ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടാൻ ആണ് കേട്ടോ. മനസ്സിൽ ആകാത്തവർ ഉണ്ടേൽ കമന്റ്‌ ചെയ്യുക. കമ്പികുട്ടൻ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്താ തിരുമാനയാത്ര എന്നു പേരുള്ള പഴയ ഒരു കഥയുണ്ട് ആരാ എഴുതയെ എന്നറിയില്ല അതാണ് എനിക്ക് ഈ കഥ എഴുതാൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയത്.പിന്നെ ഇതു വായിച്ചു ഇഷ്ടപെട്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ട്‌ […]

Continue reading